Never Miss a Chance to Do the Most Good

Please enter your name, email and zip code below to sign up!

Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter a valid email address
Please enter a valid zip code

Never Miss a Chance to Do the Most Good

Please enter your name, email and zip code below to sign up!

Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter a valid email address
Please enter a valid zip code

Never Miss a Chance to Do the Most Good

Please enter your name, email and zip code below to sign up!

Please enter your first name
Please enter your last name
Please enter a valid email address
Please enter a valid zip code
Quý vị đang cần nguồn lực khẩn cấp hoặc học bổng của lớp/thành viên? Image

Quý vị đang cần nguồn lực khẩn cấp hoặc học bổng của lớp/thành viên?

Liên lạc với chúng tôi để ghi danh trở thành khách hàng

Email

Giờ mở cửa của Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình:
Thứ Hai - Thứ Sáu, từ 8:00 sáng - 12:00 trưa và 1:00 chiều - 4:30 chiều

 

Gi m ca ca Trung Tâm Ngun Lc Gia Đình:
Th
Hai - Th Sáu, t 8:00 sáng - 12:00 trưa và 1:00 chiu - 4:30 chiu

The Salvation Army cung cấp hỗ trợ cho những người có nhu cầu thông qua nhiều nỗ lực tiếp cận từ cả trong và ngoài Trung Tâm The Salvation Army Kroc. Ngoài ra, The Salvation Army cung cấp nhiều chương trình, dịch vụ và hỗ trợ khác nhau trên phạm vi quốc gia và toàn cầu mà quý vị có thể đủ điều kiện tham gia.


Tìm Hiểu về Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình

Các dịch vụ bao gồm phân phát thực phẩm hàng tháng, tã lót, bộ dụng cụ vệ sinh, vệ sinh phụ nữ, tư vấn tâm linh, viết sơ yếu lý lịch, lớp học làm cha mẹ, lớp học ESL, học bổng bán phần cho chương trình Kroc và nhiều dịch vụ khác. Các dịch vụ khẩn cấp bị hạn chế đối với những người sống trong khu vực dịch vụ của Trung Tâm Kroc (mã bưu chính 91941-91946, 92105, 92115, 92119, 92120, 92182). Cư dân San Diego bên ngoài khu vực dịch vụ này có thể yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp thông qua Salvation Army tại địa phương của họ và sẽ cần cung cấp giấy tờ tùy thân, bằng chứng về tất cả các nguồn thu nhập và hóa đơn điện nước cho tất cả các cá nhân trong hộ gia đình của họ.

  

Trung Tâm Nguồn Lực Gia đình - Tòa A
4270 69th Street
San Diego, CA 92115

Liên lạc với Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình của Trung Tâm Kroc tại [email protected] để nhận thêm thông tin về nguồn lực địa phương.

Bắt đầu quy trình bằng cách ghi danh trở thành khách hàng. 

Điều quan trọng đối với chúng tôi tại Trung Tâm The Salvation Army Kroc là tất cả mọi người, bất kể mức thu nhập hay địa vị xã hội, đều có thể tham dự và hưởng lợi từ những cơ hội thay đổi cuộc sống có sẵn tại The Kroc. Để nhận dịch vụ khẩn cấp và học bổng, quý vị phải nộp đơn và các tài liệu cần thiết để được chấp thuận với tư cách là khách hàng.

Cách thức ghi danh Dịch Vụ Khẩn Cấp, Tư Cách Thành Viên hoặc Học Bổng Lớp Học

Các dịch vụ khẩn cấp bị hạn chế đối với những người sống trong khu vực dịch vụ của Trung Tâm Kroc (mã bưu chánh 91941-91946, 92105, 92115, 92119, 92120, 92182). Học bổng của Trung Tâm Kroc dành cho các thành viên cộng đồng đủ tiêu chuẩn ở Quận San Diego. Quỹ tài trợ có hạn.


1. Điền vào đơn tiếp nhận

Intake Form - English  

2. Chọn loại học bổng quý vị muốn ghi danh và điền vào đơn yêu cầu được chỉ định (chọn một):

Tư cách thành viên: Thanh niên, thiếu niên, gia đình, gia đình cha mẹ đơn thân, người lớn, người cao tuổi.
Chương trình:Thể thao dưới nước, thể thao, khiêu vũ, kịch, âm nhạc, trượt băng hoặc cắm trại.
Program and Class 2022 Application  Membership 2022 Application

Quý vị phải nộp đơn với tất cả các tài liệu trong vòng 4 tuần trước khi một phiên đào tạo bắt đầu để được xét cấp học bổng.

3. Cung cấp tài liệu đủ điều kiện

Các tài liệu sau đây là bắt buộc đối với tất cả các thành viên sống tại nơi cư trú (bao gồm cả bạn cùng phòng, đại gia đình và những người không phải là thành viên trong gia đình):

  • Định danh cho tất cả các thành viên trong gia đình.
  • ID có ảnh bắt buộc đối với tất cả người lớn.
  • Chụp hồ sơ hoặc giấy khai sinh cho bất kỳ ai trong hộ gia đình của quý vị dưới 18 tuổi.
  • Tổng thu nhập hiện tại hàng tháng của tất cả các thành viên trong gia đình (ưu tiên giấy tờ khai thuế gần đây nhất, phiếu lương của một tháng, Thông Báo Hành Động của TANF/Calworks, bản kê khai cấp dưỡng con trẻ, bản báo cáo quyền lợi An Sinh Xã Hội, thu nhập từ người khuyết tật, xác minh lịch học/báo cáo hỗ trợ tài chính , hỗ trợ tiền mặt, khoản vay cho sinh viên, hỗ trợ tài chính cho trường đại học, thư trao phiếu thực phẩm, báo cáo trợ cấp thất nghiệp, tiền cấp dưỡng, thu nhập cấp dưỡng con trẻ, thư phần tiền thuê nhà theo Mục 8, v.v. Đính kèm tất cả các tài liệu xác minh thu nhập hộ gia đình vào đơn đăng ký đã hoàn chỉnh của quý vị.
  • Xác minh địa chỉ (hóa đơn tiện ích gần đây như hóa đơn nước, ga/điện, internet hoặc dọn rác).

Required Documents - English

4.

Quy trình xét duyệt:Nộp tất cả các tài liệu bao gồm: Phiếu nhập học, Đơn xin học bổng, ID, hóa đơn điện nước và bằng chứng thu nhập cho văn phòng Trung Tâm Nguồn Lực Gia đình (Xem Giờ làm việc) hoặc qua email tới [email protected].

Quý vị sẽ được liên lạc về tính đủ điều kiện và các bước tiếp theo qua email hoặc thư.

 

 

Phân Phát Thực phẩm - Quý vị phải ghi danh trở thành khách hàng trước.

Khách hàng của Trung Tâm Nguồn Lực Gia đình Kroc,

Phân Phát Thực Phẩm trên xe vào Thứ Sáu hàng tuần từ 8:30 sáng đến 11:30 sáng và 1:30 chiều đến 4:00 chiều cho những người sinh sống tại 91941 - 91946, 92105, 92115, 92119,92120, 92182.Chúng tôi cũng cung cấp dụng cụ vệ sinh phụ nữ, tã, khăn lau, thức ăn trẻ em, tã người lớn.Vui lòng đeo khẩu trang và ở trong xe của quý vị.

Quý vị có thắc mắc? Vui lòng gửi mail tới [email protected]

Download Food Box Schedule

Nhận trợ giúp tại San Diego
The Salvation Army cung cấp nhiều chương trình khác nhau trong khu vực của chúng tôi để giúp đỡ các cá nhân và gia đình có nhu cầu.Tìm hiểu thêm bên dưới.

Con Đường Hy Vọng

Sáng kiến ​​Con Đường Hy Vọng của The Salvation Army đánh dấu sự thay đổi quan trọng từ việc điều trị các triệu chứng của đói nghèo sang ngăn chặn dịch bệnh tận gốc.Bằng cách giúp các gia đình vượt qua rào cản như thất nghiệp, nhà ở không ổn định và thiếu giáo dục, chúng tôi có thể phá vỡ chu kỳ khủng hoảng và tính dễ bị tổn thương, thay vào đó, hướng các gia đình đến con đường dẫn tới sự ổn định gia tăng và cuối cùng là khả năng tự cung tự cấp - Con Đường Hy Vọng sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến các thế hệ sau.

Để được xem xét tham gia chương trình, hãy gửi e-mail tới [email protected]

Quý vị phải có một tệp quản lý trường hợp đã cập nhật..

Giới thiệu

Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình cung cấp thông tin và giới thiệu miễn phí, giảm giá cho ID California và ghi danh vào Chương Trình Hỗ Trợ Năng Lượng Láng Giềng Tới Láng Giềng của SDG&E.Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ giới thiệu đến các lớp học ESL và nuôi dạy con cái.

Trung Tâm Phân Phối Thực Phẩm

Khách hàng sẽ được nhận một hộp thực phẩm và sản phẩm theo hồ sơ đã cập nhật vào mỗi Thứ Sáu.Hồ sơ của khách hàng phải được cập nhật thì mới có thể nhận thực phẩm vào lúc 8:30AM-11:30AM và 1:30 PM–4:00PM.

Download Food Box Schedule

Đường Dây Nóng Trợ Giúp Khủng Hoảng

Nếu quý vị đang gặp khủng hoảng và cần nói chuyện với ai đó ngay lập tức, vui lòng liên hệ với Đường Dây Nóng Tiếp Cận Và Trợ Giúp Khủng Hoảng (24 giờ một ngày/7 ngày một tuần) theo số 1.800.479.3339

Nếu quý vị gặp trường hợp khẩn cấp về y tế hoặc tâm thần, vui lòng gọi 911.

 

 

Chương Trình Ẩm Thực Mùa Hè của USDA

Bữa ăn miễn phí cho trẻ em dưới 18 tuổi sẽ được phục vụ từ 11:30 sáng đến 1:30 chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trong các tháng hè tại Vườn Giáo Dục của Trung Tâm Salvation Army Kroc, 6605 University Ave. Không cần cung cấp thông tin thu nhập hoặc ghi danh. Người lớn cũng có thể mua bữa trưa tại đây.

Trung Tâm Kroc không cung cấp các dịch vụ dành cho người vô gia cư, nơi tạm trú hoặc các dịch vụ chuyển tiếp..

Vui lòng liên hệ với văn phòng trung tâm thành phố của chúng tôi theo số 619.699.2216 để biết thêm thông tin về các dịch vụ dành cho người vô gia cư.

Có thể tìm hiểu các dịch vụ bổ sung tại đây

The Salvation Army Door of Hope 
2799 Health Center Drive
San Diego, CA 92123 
858.279.1100
Chương trình chỗ ở cho các gia đình và phụ nữ gặp cảnh vô gia cư

The Salvation Army Centre City
825 Seventh Ave
San Diego, CA 92101
619.699.2217
Chương trình chỗ ở dành cho nam giới vô gia cư

The Salvation Army Homeless Outreach Program
825 Seventh Ave
San Diego, CA 92101
619.699.2214
Nguồn lực và đánh giá

St. Vincent de Paul Village
1501 Imperial Avenue, San Diego, CA, 92101
619.233.8500
Số Fax:619.235.9707 

San Diego Rescue Mission
Address: PO Box 80427
San Diego, CA 92138
619.687.3720
888.SDRESCUE / 888.737.3728

E-mail: [email protected]

City of San Diego San Diego Homeless Services
1200 Third Ave., MS-56D
San Diego, CA 92101
619.236.5990
Số Fax: 619.236.6703

Dreams for Change 
3288 Adams Avenue Unit #16327 
San Diego, CA 92176 
619.497.0236

San Diego 211
Call 211

YMCA Youth and Family Services
OZ Shelter San Diego
3304 Idlewild Way, 
San Diego, CA 92117 
858.270.8213

The Trinity House
416 National City Blvd., Suite B,
National City, CA 91950
619.477.7155

YWCA of San Diego County
1012 C Street
San Diego, CA 92101
619.239.0355
Số Fax:: 619.233.8545

YWCA Cortez Hill Family Shelter 
619.531.8937
E-mail: [email protected]

 

Dịch Vụ Khẩn Cấp

Các cá nhân và gia đình cư trú trong khu vực dịch vụ của Trung Tâm Kroc gặp tình huống khẩn cấp có thể yêu cầu hỗ trợ dưới dạng hộp thực phẩm, phiếu mua hàng quần áo công sở, đồ ngủ trẻ em, tã, đồ gia dụng, đồ vệ sinh cá nhân và thẻ điện thoại nội địa.Hướng dẫn về tính đủ điều kiện.Các dịch vụ có thể có giới hạn.Các dịch vụ khẩn cấp bổ sung có thể được tìm thấy tại San Diego bằng cách gọi 211.

Chương Trình Giáng Sinh

 

Chương trình hỗ trợ Giáng sinh mở ngày 01 tháng 10, 2022

Các khách hàng hiện tại của Trung Tâm Nguồn Lực Gia Đình có thể nộp đơn xin trợ giúp Giáng Sinh (dành cho lứa tuổi 0-12) dưới dạng đồ chơi và hộp thực phẩm bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 cho đến ngày 31 tháng 10. Hỗ trợ Giáng sinh cũng được mở rộng cho các gia đình đủ tiêu chuẩn có quan hệ đối tác với các trường tiểu học.Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được đơn ghi danh thông qua các trường học tương ứng của họ.Cộng đồng chung có thể gọi 211 San Diego để được giới thiệu thêm.Nếu quý vị vẫn gặp sự cố kỹ thuật, hãy gửi email tới [email protected]

Sau khi 10/25 gia đình đủ điều kiện có thể ghi danh vào Danh sách Chờ của chúng tôi mà có bằng chứng họ sống trong các mã bưu chính sau:91941, 91912, 91943, 91944, 91945, 91946, 92105, 92115, 92119, 92120 và 92182.Nếu quý vị không sinh sống tại các khu vực mã bưu chính trên, vui lòng truy cập sandiego.salvationarmy.org để tìm địa điểm tổ chức tại khu vực mã bưu chính của quý vị.

 

 Tìm Hiểu Thêm về The Salvation Army

Nhiều người Mỹ quen thuộc với các cửa hàng tiết kiệm của The Salvation Army, nơi tài trợ cho các chương trình cai nghiện rượu và ma túy nổi tiếng của chúng tôi.Nhiều người Mỹ quen thuộc với các cửa hàng tiết kiệm của The Salvation Army, nơi tài trợ cho các chương trình cai nghiện rượu và ma túy nổi tiếng của chúng tôi.Và những chiếc xô màu đỏ mang tính biểu tượng của chúng tôi đã trở thành biểu tượng của mùa Giáng sinh và tinh thần cho đi. Nhưng trong hàng trăm cộng đồng trên khắp miền Tây Hoa Kỳ, The Salvation Army triển khai thiết kế các chương trình và dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của con người nhân danh chúa Jesus với hy vọng giảm bớt đau khổ của con người cũng như thúc đẩy sự toàn vẹn bằng cách giải quyết tốt các mặt tinh thần, xã hội, tình cảm, tâm lý và thể chất của tất cả những khách hàng tham gia vào tổ chức.

Tìm Hiểu Thêm 

 

 

 

Các chương trình được thực hiện nhờ những nỗ lực to lớn của các nhà tài trợ và
tình nguyên viên.

 

Trở thành tình nguyện viên    Đóng góp cho xã hội

Danh sách đầy đủ gồm đối tác của chúng tôi

(619) 269-1430
Văn Phòng Nguồn Lực Gia Đình:: [email protected]

Have Questions?

We're here to help! Contact our helpful and caring staff today and we will be happy to help you with whatever you need.

Call Us Email Us